Η προσέγγισή μας (μέθοδος ΙΛΕΑ)

 
Διαβάστε περισσότερα για τη μέθοδό μας εδώ

Η προσέγγιση

Στο Ινστιτούτο λόγου & ειδικής αγωγής (ΙΛΕΑ) έχουμε στο επίκεντρο το παιδί σας και πιστεύουμε στις εκπληκτικές του ικανότητες. Θα το βοηθήσουμε να ξεπεράσει τις αδυναμίες του και να στηριχτεί στις δικές του δυνάμεις.

Στην πρώτη σας συνάντηση μαζί μας θα μας εμπιστευτείτε τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς, αλλά και τις ελπίδες σας για το μέλλον του παιδιού σας. Εμείς από την πλευρά μας, θα σας ακούσουμε προσεχτικά και στη συνέχεια, θα πραγματοποιήσουμε μία ενδελεχή αξιολόγηση των δυνατοτήτων και αδυναμιών του παιδιού, χρησιμοποιώντας κατάλληλα για την ηλικία και την προσωπικότητά του διαγνωστικά εργαλεία και στρατηγικές.

Στο Ινστιτούτο λόγου & ειδικής αγωγής, το κλειδί της επιτυχημένης θεραπείας είναι η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης του παιδιού και η βελτίωση της αυτοεικόνας του, μέσα από ειδικά μελετημένα προγράμματα παρέμβασης, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες του. Αντιμετωπίζουμε το κάθε παιδί σαν μία ξεχωριστή και μοναδική βιογραφία και καταρτίζουμε το θεραπευτικό πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη το μαθησιακό στιλ (learning style), τον τρόπο σκέψης, τη μαθησιακή ετοιμότητα (readiness), τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του. Έτσι, μέσα σε ένα άνετο, εμψυχωτικό και ζεστό περιβάλλον, το παιδί καταφέρνει να νιώσει ασφαλές, να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες του και τελικά, να μπορέσει να αναδείξει τον καλύτερό του εαυτό σε όλα τα περιβάλλοντα (σχολείο, σπίτι).

Η μέθοδος ΙΛΕΑ

Είναι το αποτέλεσμα πολυετούς εμπειρίας και στοχεύει στην επίτευξη εγγυημένης αποκατάστασης μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Έχει εμπνευστεί από επιστημονικές προσεγγίσεις ακαδημαϊκών της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Στηρίζεται στη συνεχή και λεπτομερή αξιολόγηση σε όλα τα στάδια του προγράμματος παρέμβασης και στην ανάλογη τροποποίηση της στοχοθεσίας, δρώντας αντανακλαστικά στις άμεσες εκπαιδευτικές ανάγκες του παιδιού (response to intervention).

Επιφέρει μεγιστοποίηση του κινήτρου για γνωστική ανάπτυξη και βελτίωση της επίδοσης του παιδιού στο σχολείο και το σπίτι.

Επιτρέπει στο παιδί να οικειοποιηθεί την ευθύνη της προόδου του.

Ενισχύει την πεποίθηση πως η προσπάθεια προσωπικής αλλαγής συναρτάται με την προσωπική εξέλιξη.