Καθυστέρηση Λόγου  

 

Ινστιτούτο λόγου & ειδικής αγωγής

institouto-logou.gr

"Η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη"

Το Ινστιτούτo πραγματοποιεί τρεις φορές το χρόνο δωρεάν προληπτικούς ελέγχους μέσω ειδικών ανιχνευτικών εργαλείων, καθώς και σεμινάρια ενημέρωσης και συμβουλευτικής πάνω σε θέματα σχολικής ετοιμότητας, επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθησιακών δυσκολιών, διαταραχών ανάπτυξης του λόγου και της ομιλίας, αδυναμιών της λεπτής και αδρής κινητικότητας και προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολείο και το σπίτι.

 

institouto-logou.gr

"Όσο πιο έγκαιρη η διάγνωση, τόσο πιο αποτελεσματική η θεραπεία"

Οι ειδικά εκπαιδευμένοι θεραπευτές μας αξιολογούν το παιδί και τον έφηβο με συνέπεια και ακρίβεια, ενώ μέσω σταθμισμένων επιστημονικών τεστ είναι σε θέση να διαγνώσουν έγκαιρα αν παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσαναγνωσία, δυσγραφία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία), νοητική καθυστέρηση, καθυστέρηση ομιλίας, διαταραχές στην άρθρωση, τη φωνολογική επίγνωση, τον κινητικό συντονισμό και τη συμπεριφορά.

 

institouto-logou.gr

"Πετυχημένη παρέμβαση είναι η στοχευμένη παρέμβαση"

Το επιστημονικό προσωπικό μας καταρτίζει εξατομικευμένα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μαθησιακής και ψυχολογικής υποστήριξης, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και το γνωστικό προφίλ του κάθε παιδιού, με στόχο την ανάδειξη των ικανοτήτων του σε γλωσσικό, κινητικό, μαθησιακό και συναισθηματικό επίπεδο. Μετά το πέρας του προγράμματος παρέμβασης παρέχεται συμβουλευτική για συντήρηση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων.

 

Newsletter

Βρείτε μας στο Facebook