Αυτισμός

9 αλήθειες για τον αυτισμό

1. Οι διαταραχές του αυτιστικού φάσματος χαρακτηρίζονται από δυσκολίες σε τρεις βασικούς τομείς: την επικοινωνία, την κοινωνικοποίηση και τη συμπεριφορά.

2. Μέχρι σήμερα κανείς δεν μπορεί να αποφανθεί τι προκαλεί τον αυτισμό και δεν υπάρχει η δυνατότητα προγεννητικού ελέγχου.

3. Τα άτομα με αυτισμό έχουν παρόμοιες συμπεριφορές, όμως ποικίλουν ως προς τα γνωστικά τους χαρακτηριστικά και ως προς το βαθμό της διαταραχής.

4. Εμφανίζεται 5 φορές πιο συχνά στα αγόρια απ’ ότι στα κορίτσια.

5. Έχουν πολύ καλή οπτική σκέψη (σκέφτονται με εικόνες, π.χ. ακούνε σπίτι και σκέφτονται την εικόνα ενός σπιτιού).

6. Πολύ συχνά παρουσιάζουν κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο, π.χ. στη μουσική ή την αριθμητική.

7. Τα άτομα με αυτισμό εμφανίζουν συμπτώματα της διαταραχής ήδη από την ηλικία των 3 μηνών.

8. Εξαιρετικής σημασίας για την εξέλιξη του ατόμου θεωρείται η πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση, η αντιμετώπιση δηλαδή της διαταραχής σε μικρή ηλικία.

9. Οι αποτελεσματικότερες θεραπευτικές μέθοδοι του αυτισμού είναι εκπαιδευτικού περιεχομένου, στοχεύουν δηλαδή στην εκμάθηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων μέσω δομημένων δραστηριοτήτων (π.χ. TEACCH, ABA), ενώ καθοριστικής σημασίας είναι η ενεργητική συμμετοχή στο θεραπευτικό πρόγραμμα όλων των μελών της οικογένειας του παιδιού.

15 σημάδια αυτισμού

Παρόλο που το κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης, αν το παιδί σας ολοκληρώνοντας τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής του παρουσιάζει τις πιο κάτω συμπεριφορές, καλό είναι να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό.

1. Δεν ακούει στο όνομά του.

2. Δεν ανταποκρίνεται στο χαμόγελό σας.

3. Δεν κάνει βλεμματική επαφή (δεν σας κοιτάζει στα μάτια όταν το κοιτάτε και του μιλάτε).

4. Δεν «παίρνει» εκφράσεις και δεν σας μιμείται.

5. Εστιάζει υπερβολικά σε συγκεκριμένα αντικείμενα, τα οποία ένα φυσιολογικό παιδί θα τα αντιμετώπιζε αδιάφορα.

6. Δεν δείχνει με το δάχτυλο αυτό που θέλει.

7. Δεν ανταποδίδει το «γεια» και το «φιλάκι».

8. Αντιμετωπίζει αδιάφορα ή με δυσφορία το χάϊδεμα ή την αγκαλιά.

9. Δεν προσπαθεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον σας σε αντικείμενα που το ευχαριστούν.

10. Παρουσιάζει ακραίες αντιδράσεις (υπερβολική ηρεμία ή υπερβολικό κλάμα).

11. Αντιδρά έντονα στις αλλαγές (π.χ. στην αλλαγή πάνας).

12. Δεν νιώθει άνετα όταν είναι γυμνό ή ντυμένο.

13. Εμφανίζει στερεοτυπικές, επαναλαμβανόμενες κινήσεις χεριών ή σώματος.

14. Έχει υπερευαισθησία σε διάφορους ήχους.

15. Δεν παράγει λέξεις στους 18 μήνες και δεν σχηματίζει προτάσεις δύο λέξεων στους 24 μήνες.