Καθυστέρηση λόγου

5 αλήθειες για την καθυστέρηση λόγου

1. Η καθυστέρηση λόγου αποτελεί την πιο συνηθισμένη αναπτυξιακή διαταραχή σε παιδιά ηλικίας 3-16 ετών.

2. Το πότε θα μιλήσει ένα παιδί εξαρτάται από τον προσωπικό ρυθμό ανάπτυξής του και τα γλωσσικά ερεθίσματα ή κίνητρα επικοινωνίας που παρέχονται από το περιβάλλον του.

3. Κάποιες φορές, η καθυστέρηση ομιλίας μπορεί να σχετίζεται με την ύπαρξη κάποιας σοβαρότερης κατάστασης (αυτισμός, νοητική υστέρηση, σύνδρομα, απώλεια ακοής).

4. Τα αγόρια καθυστερούν λίγο περισσότερο να μιλήσουν σε σχέση με τα κορίτσια.

5. Σε περίπτωση καθυστέρησης λόγου, η έγκαιρη λογοθεραπευτική παρέμβαση είναι καθοριστικής σημασίας για τη μετέπειτα γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική εξέλιξη του παιδιού.

9 σημάδια καθυστέρησης λόγου

Σε περίπτωση που το παιδί σας πλησιάζει τα τρία έτη και συμβαίνουν τα παρακάτω, απευθυνθείτε σε ειδικό.

1. Προσπαθεί να επικοινωνήσει τις ανάγκες του δείχνοντας.

2. Οι λέξεις που παράγει γίνονται κατανοητές μόνο από εσάς και όχι από άτομα που δεν το γνωρίζουν.

3. Δεν ακολουθεί οδηγίες ή απλές εντολές (του τύπου «φέρε», «δώσε»).

4. Δεν μιμείται λέξεις.

5. Δείχνει τα μέλη του σώματός του σε σχετικές ερωτήσεις σας, αλλά δεν τα κατονομάζει.

6. Δεν σχηματίζει προτάσεις 2-3 λέξεων.

7. Δεν απαντά σε απλές ερωτήσεις τύπου «ναι / όχι».

8. Το λεξιλόγιό του περιορίζεται σε 10 περίπου λέξεις.

9. Δεν γνωρίζει τα βασικά χρώματα.