Δυσλεξία

12 αλήθειες για τη δυσλεξία

1. Η δυσλεξία είναι μια μαθησιακή δυσκολία που δυσχεραίνει κυρίως την ικανότητα της ανάγνωσης και της γραφής.

2. Επηρεάζει ανθρώπους ανεξαρτήτως νοημοσύνης, κοινωνικής ή οικονομικής κατάστασης.

3. Είναι μία εκ γενετής δυσκολία, βιολογικής αιτιολογίας, που υπάρχει καθ’όλη τη διάρκεια ζωής του ατόμου.

4. Η δομή και ο τρόπος λειτουργίας ενός δυσλεξικού εγκεφάλου διαφέρει από τους μη δυσλεξικούς εγκέφαλους.

5. Είναι πολλές φορές μια κληρονομική δυσκολία.

6. Συναντάται πιο συχνά στα αγόρια απ’ ότι στα κορίτσια σε αναλογία 4:1 και λίγο πιο συχνά στους αριστερόχειρες.

7. Σε κάθε τάξη με 25 μαθητές, δύο ή τρεις μαθητές παρουσιάζουν δυσλεξία.

8. Ο βαθμός δυσλεξίας διαφέρει από άτομο σε άτομο.

9. Όλοι οι δυσλεξικοί έχουν ταλέντο σε κάποιον τομέα που δεν απαιτεί υψηλή γλωσσική ικανότητα, όπως στο σχέδιο, τους υπολογιστές, τη μουσική, την ηθοποιία ή σε κάποιο σπορ.

10. Ο δυσλεξικός μαθητής μπορεί να μάθει και να μορφωθεί επαρκώς, αλλά χρειάζεται να προσπαθήσει πολύ περισσότερο (2 φορές περισσότερο από το μη δυσλεξικό μαθητή) και να διδαχτεί με εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας (οπτικές, ακουστικές ή πολυαισθητηριακές μεθόδους).

11. Όσο πιο νωρίς γίνει η διάγνωση, τόσο πιο αποτελεσματικά αντιμετωπίζεται.

12. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης και αντιμετώπισης, μπορεί να έχει πολύ αρνητικά αποτελέσματα στην ψυχοσύνθεση του ατόμου κατά τη σχολική και κοινωνική του ζωή.

15 σημάδια δυσλεξίας

Το παιδί μου…

1. Κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη.

2. Δυσκολεύεται στην ανάγνωση, με αποτέλεσμα να διαβάζει πολύ αργά, συλλαβιστά, με πολλές επαναλήψεις και λάθη.

3. Δυσκολεύεται στην κατανόηση του γραπτού κειμένου που διαβάζει, ενώ το ίδιο κείμενο το κατανοεί άριστα αν του το διαβάσει κάποιος άλλος.

4. Μπερδεύει γράμματα, συλλαβές ή ολόκληρες λέξεις όταν διαβάζει ή γράφει, αντιστρέφοντας, παραλείποντάς ή αντικαθιστώντας τα (π.χ. κάτρα αντί κάρτα, στέμμα αντί στρέμμα, σαλάτα αντί σαλάμι).

5. Το γραπτό του έχει ανοργάνωτη μορφή, χωρίς σημεία στίξης, χωρίς αποστάσεις ανάμεσα στις λέξεις και χωρίς κεφαλαία στα σωστά σημεία.

6. Τονίζει λάθος τις λέξεις στην ανάγνωση και τη γραφή ή δεν τονίζει σχεδόν καθόλου.

7. Δεν ξεχωρίζει εύκολα γράμματα / αριθμούς / σύμβολα που μοιάζουν είτε ως προς τη μορφή είτε ως προς τον ήχο τους (3-ε, β-δ, θ-δ, φ-θ, ζ-ξ, +-×, 6-9).

8. Μπορεί να εκφραστεί πιο εύκολα προφορικά απ’ ότι γραπτά, ωστόσο και ο προφορικός του λόγος εμφανίζει αδυναμίες ως προς τη σύνταξη, το λεξιλόγιο και τη χρονική διαδοχή.

9. Δυσκολεύεται στην απομνημόνευση προπαίδειας, μαθηματικών κανόνων, τύπων, ημερομηνιών, ονομάτων και στην εκμάθηση της ώρας.

10. Δυσκολεύεται στην οργάνωση του χρόνου του.

11. Μπερδεύει το δεξί με το αριστερό.

12. Δεν μπορεί να θυμηθεί τη χρονική σειρά ημερών και μηνών.

13. Δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί.

14. Δεν μπορεί να θυμηθεί διάφορα πράγματα που έχει να κάνει.

15. Δυσκολεύεται στο χειρισμό μικρών αντικειμένων με τα χέρια του και στον οπτικο-κινητικό συντονισμό (π.χ. κράτημα μολυβιού, ψαλιδιού, δέσιμο κορδονιών, κούμπωμα).