Ανάπτυξη σχολικής ετοιμότητας για εφήβους


Ανάπτυξη σχολικής ετοιμότητας εφήβων για ομαλή είσοδο στην Α’ Γυμνασίου

Η μετάβαση από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνεπάγεται σημαντικές αλλαγές στη ζωή του εφήβου, που μπορεί να τον αγχώσουν και να έχουν αντίκτυπο στην ψυχοσύνθεσή του. Τέτοιες αλλαγές είναι:

Οι αυξημένες γνωστικές απαιτήσεις του γυμνασίου (εισαγωγή νέων, απαιτητικών και άγνωστων μέχρι τώρα μαθημάτων, όπως τα αρχαία ελληνικά, ο νέος τρόπος διδασκαλίας και αξιολόγησης)
 Οι κοινωνικές αλλαγές (νέες διαπροσωπικές σχέσεις, νέο περιβάλλον)
 Οι προσωπικές συναισθηματικές αλλαγές (μετάβαση από την παιδική ηλικία στην εφηβεία)

Τα πράγματα, ωστόσο, είναι ακόμα πιο δύσκολα για τους μαθητές που ήδη από το δημοτικό έχουν έρθει αντιμέτωποι με τις μαθησιακές τους δυσκολίες, καθώς, μεταβαίνοντας στο γυμνάσιο, χωρίς την κατάλληλη παρέμβαση, αυτές οι δυσκολίες μεγεθύνονται.  


Στο Ινστιτούτο απασχολούνται ειδικοί παιδαγωγοί, εξειδικευμένοι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που είναι σε θέση να βοηθήσουν ουσιαστικά τον έφηβο που αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες και δυσκολίες προσαρμογής στο νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

 

 


Το πρόγραμμα προετοιμασίας για το Γυμνάσιο περιλαμβάνει:


Διδασκαλία αρχαίων ελληνικών μέσω ειδικών απλουστευτικών μεθόδων

Στρατηγικές μελέτης φιλολογικών μαθημάτων

Πρόγραμμα οργάνωσης μελέτης

Αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών — δυσλεξίας

Ψυχολογική στήριξη για ανάπτυξη αυτοπεποίθησης

Συμβουλευτική γονέων για το πώς θα προετοιμάσουν το παιδί τους για το Γυμνάσιο 


Στο τέλος του προγράμματος, οι έφηβοι έχουν διδαχτεί το μεγαλύτερο ποσοστό της διδακτέας ύλης των αρχαίων ελληνικών, έχουν αναπτύξει μεταγνωστικές στρατηγικές μελέτης και έχουν προετοιμαστεί ψυχολογικά για τη μετάβασή τους στο Γυμνάσιο.