Επαγγελματικός Προσανατολισμός

“Ποιά είναι τα προεξέχοντα ενδιαφέροντά μου και πώς αυτά συγκρίνονται με τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων που θεωρούνται επιτυχημένοι στο συγκεκριμένο επάγγελμα που σκέφτομαι να επιλέξω”;

“Ποιά είναι τα δυνατά μου σημεία και ποιές οι αδυναμίες μου”;

“Ποιές είναι οι πιθανότητες επιτυχίας μου σε αυτό το επάγγελμα που σκέφτομαι σοβαρά ως την επιλογή μου; Πόσο ταιριάζει με τις ικανότητες, τις αξίες και την προσωπικότητά μου”;

“Ποιές επαγγελματικές εναλλακτικές επιλογές αξίζουν περαιτέρω διερεύνηση και σκέψη”;

“Πώς μπορώ να διευκολύνω την επαγγελματική μου ανάπτυξη;”
 


Η υπηρεσία του Επαγγελματικού Προσανατολισμού έρχεται να δώσει απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα που απασχολούν έντονα τις παρακάτω ομάδες ατόμων:

 Το μαθητή του Γυμνασίου που επιθυμεί να ανακαλύψει το μαθησιακό του προφίλ, προγραμματίζοντας και συστηματοποιώντας τη μελέτη του προς τη σωστή επαγγελματική κατεύθυνση.
 Το μαθητή του Λυκείου που καλείται να λάβει τη σημαντικότερη, ίσως, απόφαση της ζωής του και να συσχετίσει την εργασιακή του προσωπικότητα με συγκεκριμένες πανεπιστημιακές ειδικότητες και τμήματα ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων.
 Τον σπουδαστή που επιθυμεί να επιλέξει το κατάλληλο γι’ αυτόν μεταπτυχιακό πρόγραμμα, για περαιτέρω εξειδίκευση.
 Τον ενήλικα που επιθυμεί να επαναπροσδιορίσει την επαγγελματική του καριέρα, είτε λόγω ανεργίας είτε λόγω έλλειψης ικανοποίησης στο παρόν επαγγελματικό του περιβάλλον. 


Στο Ινστιτούτο αναλαμβάνουμε τόσο την αξιολόγηση όσο και τη συμβουλευτική των ατόμων πάνω σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού. 

 


Αξιολόγηση

Το επιστημονικό προσωπικό του Ινστιτούτου απαρτίζουν Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι του ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ.

Το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ είναι ένα πρωτοποριακό Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο διερευνώντας σε βάθος τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα του ατόμου, εντοπίζει τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν, καθώς και τα αντίστοιχα τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

Το τεστ είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και σύντομο (40’) και υλοποιείται μέσω υπολογιστή, διασφαλίζοντας την αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων και την ειλικρίνεια των απαντήσεων μέσω ανιχνευτή ψεύδους.
Βασίζεται σε 30ετείς έρευνες, έχει σταθμιστεί σε 10.000 άτομα και έχει αξιοπιστία 99%. 


Με το πέρας της αξιολόγησης παραδίδεται στον εξεταζόμενο λεπτομερής ατομική έκθεση σχετικά με την προσωπικότητά του και τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν.

 


Συμβουλευτική


Η Επαγγελματική Συμβουλευτική είναι ο κλάδος της συμβουλευτικής μέσω της οποίας ο σύμβουλος: 

 Οδηγεί το άτομο στην απόκτηση αυτογνωσίας και προσδιορισμού της επαγγελματικής του ταυτότητας.
 Ενημερώνει σχετικά με το περιεχόμενο προγραμμάτων σπουδών και επαγγελμάτων.
 Βοηθά στην επιλογή του καταλληλότερου επαγγέλματος, εξετάζοντας σε βάθος όλες τις εναλλακτικές λύσεις και προσδιορίζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.
 Ωθεί στην ανάπτυξη των κατάλληλων προ-επαγγελματικών δεξιοτήτων και στην ορθή διαχείριση του ελεύθερου χρόνου.
 Προετοιμάζει το άτομο για την αγορά εργασίας, βοηθώντας τον να κατανοήσει τους παράγοντες που την επηρεάζουν.