Εργοθεραπεία


Η Εργοθεραπεία αφορά στην αποκατάσταση αδυναμιών σε διάφορες κινητικές, αισθητικο-αντιληπτικές, γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες από εργοθεραπευτή.

Χρήζουν εργοθεραπευτικής παρέμβασης άτομα που παρουσιάζουν:

  • Προβλήματα λεπτής κινητικότητας (χειρισμός μικρών αντικειμένων με τα χέρια)
  • Προβλήματα αδρής κινητικότητας (συντονισμός σώματος)
  • Δυσκολίες σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής (φαγητό, ντύσιμο, μπάνιο, προσωπική υγιεινή)
  • Διάσπαση προσοχής (αδυναμία ολοκλήρωσης έργου)
  • Μαθησιακές δυσκολίες (δυσγραφία, δυσπραξία)
  • Νοητική καθυστέρηση
  • Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή
  • Εγκεφαλική παράλυση


Το Εργοθεραπευτικό Πρόγραμμα του Ινστιτούτου περιλαμβάνει:

Ανάπτυξη δεξιοτήτων αδρού συντονισμού (ισορροπία, αναπήδηση, χειρισμός μπάλας)
Ενίσχυση δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας (χρήση μολυβιού και ψαλιδιού, χειρισμός διαφόρων μικρών αντικειμένων)
Ενίσχυση γραφο-κινητικών δεξιοτήτων (γραφή, αντιγραφή, ζωγραφική)
Βελτίωση οπτικο-κινητικού συντονισμού
Ανάπτυξη αισθητικο-αντιληπτικών δεξιοτήτων (απτική, ακουστική, γευστική, οσφρητική και οπτική αντίληψη)
Ενίσχυση γνωστικών δεξιοτήτων (μνήμη, προσοχή, χωροχρονικός προσανατολισμός, σωματογνωσία, σχήματα, χρώματα)
Ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης και παιχνιδιού (κοινωνικό παιχνίδι, sharing, ακολουθία κανόνων, ανάπτυξη εικόνας εαυτού, αυτοεκτίμησης και ενσυναίσθησης)
Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτο-εξυπηρέτησης στην καθημερινή ζωή (χρήση κουταλιού, κούμπωμα, δέσιμο κορδονιών, ένδυση, απόδυση, χρήση τουαλέτας)
Οριοθέτηση συμπεριφοράς
Οργάνωση διαβάσματος