Λογοθεραπεία


Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, την αξιολόγηση, τη διάγνωση και την αποκατάσταση των διαταραχών της επικοινωνίας (λόγου και ομιλίας) σε παιδιά και ενήλικες.

Oι λογοθεραπευτές του Ινστιτούτου θεραπεύουν άτομα που παρουσιάζουν τις εξής διαταραχές:

 •  Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (Specific Language Impairment: SLI)
 •  Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές
 •  Καθυστέρηση της ανάπτυξης της ομιλίας και του λόγου
 •  Αρθρωτικές διαταραχές
 •  Φωνολογικές διαταραχές
 •  Διαταραχές της ροής της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)
 •  Δυσαρθρία
 •  Δυσφωνίες
 •  Βαρηκοΐα, κώφωση, κοχλιακή εμφύτευση
 •  Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες
 •  Χειρουργικές επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου (π.χ. λαρυγγεκτομή)
 •  Διαταραχές κατάποσης (δυσφαγία)
 •  Νευρογενείς κινητικές διαταραχές ομιλίας (απραξία)
 •  Νευρολογικές διαταραχές και σύνδρομα
 •  Εγκεφαλικά επεισόδια – αφασίες
 •  Κρανιο-εγκεφαλικές κακώσεις
 •  Νοητική καθυστέρηση
 •  Αυτισμός


Το Λογοθεραπευτικό Πρόγραμμα του Ινστιτούτου έχει σαν στόχο την ανάπτυξη τόσο της λεκτικής όσο και της μη λεκτικής επικοινωνίας του θεραπευόμενου και περιλαμβάνει:

  Αποκατάσταση της καθαρότητας της φωνής, της άρθρωσης και της ομιλίας (ορθή παραγωγή των ήχων)
 Αποκατάσταση της ροής της ομιλίας (ρυθμού, ταχύτητας, προσωδίας)
 Καλλιέργεια της φωνολογικής επίγνωσης και αποκατάσταση των φωνολογικών και αρθρωτικών δυσκολιών 
 Ανάπτυξη της προφορικής έκφρασης (εμπλουτισμός λεξιλογίου, διδασκαλία μορφοσυντακτικών κανόνων, ενίσχυση περιγραφικού, αφηγηματικού και αυθόρμητου λόγου)
 Καλλιέργεια κατανόησης προφορικού λόγου (εκτέλεση και ακολουθία λεκτικών εντολών) 
 Ανάπτυξη γνωστικών λειτουργιών (κατηγοριοποίηση: σχήματα, χρώματα, ποσότητες, μεγέθη)
 Βελτίωση χωρο-χρονικού προσανατολισμού
 Ανάπτυξη οπτικής και ακουστικής μνήμης / διάκρισης
 Βελτίωση της προσοχής
 Συντονισμό αναπνοής – φώνησης
 Ενδυνάμωση και συντονισμό στοματο-προσωπικών κινήσεων