Πρώιμη παρέμβαση αυτισμού


Στο Ινστιτούτο αναγνωρίζουμε την ανάγκη έγκαιρης και εντατικής εκπαίδευσης των νηπίων με αυτισμό και γι’ αυτό το σκοπό έχουμε αναπτύξει ένα οργανωμένο και δομημένο Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης που βασίζεται σε έγκυρες και αποτελεσματικές μεθόδους παρέμβασης, όπως PECS, TEACCH, ΑΒΑ, Κοινωνικές Ιστορίες και Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (SI). Το πρόγραμμά μας εποπτεύεται από παιδοψυχίατρο και εφαρμόζεται από άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους).

 Η πρώιμη παρέμβαση αποσκοπεί στη βελτίωση των δεξιοτήτων όλων εκείνων των τομέων στους οποίους υπολείπεται ένα παιδί με αυτισμό, δηλαδή: 

  • Tην επικοινωνία
  • Την κοινωνική αλληλεπίδραση
  • Τη συμπεριφορά


Το ειδικά διαμορφωμένο Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης του Ινστιτούτου στοχεύει στην ανάπτυξη των παρακάτω δεξιοτήτων:

Δεξιότητες αυτο-εξυπηρέτησης : Εκπαίδευση για χρήση τουαλέτας, φαγητό, ντύσιμο, προσωπική υγιεινή
Κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες : Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, δεξιότητες παιχνιδιού, ενσυναίσθηση, αυτο-έκφραση, διαχείριση συναισθημάτων, βλεμματική επαφή, ακολουθία κανόνων, εκτέλεση εντολών
Γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες : Ανάπτυξη λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας
Κινητικές δεξιότητες : Ανάπτυξη λεπτής / αδρής κινητικότητας και οπτικο-κινητικού συντονισμού
Γνωστικές δεξιότητες : Διατήρηση προσοχής, μίμηση, οπτική και ακουστική αντίληψη / διάκριση / μνήμη, σωματογνωσία, κατηγοριοποίηση (σχήματα, χρώματα, ποσότητες, μεγέθη)