Συμβουλευτική γονέων


Η υπηρεσία της Συμβουλευτικής από Ψυχολόγο ή Ψυχίατρο απευθύνεται σε γονείς που αντιμετωπίζουν δυσκολία στη διαχείριση προβληματικών καταστάσεων είτε σε σχέση με το παιδί τους είτε σε σχέση με τον εαυτό τους και είναι συμπληρωματική των υπόλοιπων παρεχόμενων θεραπειών.


Στο Ινστιτούτο παρέχεται Συμβουλευτική πάνω σε θέματα:

  • Χαμηλής αυτοεκτίμησης
  • Δυσκολίας στη σύναψη υγιών διαπροσωπικών και διαφυλικών σχέσεων
  • Προβλημάτων συμπεριφοράς στο σπίτι (ανυπακοή, επιθετικότητα, συναισθηματικές εκρήξεις)
  • Εκδήλωσης αδερφικής ζήλιας
  • Δυσκολίας οριοθέτησης του παιδιού στο σπίτι
  • Χαμηλής σχολικής επίδοσης (δυσλεξία, μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες συγκέντρωσης και διατήρησης προσοχής)
  • Νοητικής καθυστέρησης
  • Διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών (asperger, αυτισμός)
  • Διαταραχών ύπνου (βραδινή ενούρηση)