Δημόσια Διαγνωστικά Κέντρα

Για τη διάγνωση και αξιολόγηση, οι γονείς μπορούν να απευθύνονται στις εξής υπηρεσίες:

1.Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

  • Κέντρα Ψυχικής Υγείας Νοσοκομείων
  • Ψυχιατρικά τμήματα (παιδιών και εφήβων) Νοσοκομείων
  • Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα Νοσοκομείων

Στις υπηρεσίες αυτές λειτουργούν διεπιστημονικές ομάδες (διάφορες ειδικότητες) για ολοκληρωμένη αξιολόγηση και διάγνωση.

Δείτε τη λίστα των Νοσοκομείων εδώ

2.Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

  • Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.)

Τα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. (πρώην ΚΔΑΥ) έχουν, μεταξύ άλλων, τις εξής αρμοδιότητες:

  • Την έρευνα για τη διαπίστωση του είδους και του βαθμού δυσκολιών των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
  • Την εισήγηση για την εγγραφή, κατάταξη και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα
  • Την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών

Δείτε τη λίστα των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. εδώ

Προσοχή

Τα ΚΕΔΔΥ, σε αντίθεση με τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, δεν δίνουν χαρτί έγκρισης θεραπειών που να μπορείτε να αξιοποιήσετε προς οικονομικό σας όφελος (δείτε και εδώ ).

Στα ΚΕΔΔΥ απευθύνονται οι γονείς, οι οποίοι χρειάζονται βεβαίωση:

  • Για φοίτηση σε ειδικό σχολείο
  • Για επαναφοίτηση του παιδιού τους σε κάποια τάξη
  • Για προφορική εξέταση, αν το παιδί τους διαγνωστεί με δυσλεξία