Οικονομική κάλυψη θεραπειών

Το Ινστιτούτο λόγου & ειδικής αγωγής συνεργάζεται με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε προσιτές τιμές, ώστε ο γονέας να μπορεί να καλύψει τα έξοδα των θεραπευτικών υπηρεσιών που του παρέχουμε, μέσω του ταμείου του.

Για να πάρετε την έγκριση του ταμείου σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:

1. Κλείνετε ένα πρώτο ραντεβού σε κάποια από τις ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες πιστοποίησης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (δείτε εδώ τη λίστα), όπου το παιδί περνάει από επιτροπή και εξετάζεται από τη διεπιστημονική ομάδα.

2. Σας χορηγείται γραπτή ιατρική γνωμάτευση με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, καθώς και την έγκριση του αριθμού και του είδους των θεραπειών που χρειάζονται, προκειμένου να καλυφθούν οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του παιδιού σας.

3. Παραδίδετε τη γνωμάτευση, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην αντίστοιχη υπηρεσία του ταμείου όπου ανήκετε, προκειμένου να ανοιχτεί ο σχετικός φάκελος του παιδιού σας.

Στο Ινστιτούτο λόγου & ειδικής αγωγής σας παρέχουμε:

  • Γραπτές αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία έγκρισης από τα ταμεία
  • Λίστα όλων των δημόσιων φορέων πιστοποίησης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
  • Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν από το ταμείο για τον φάκελό σας

 

Δείτε εδώ την εγκύκλιο